Připravované Výstavy / Forthcoming exhibition:

"Neschopnost obrazu zobrazit realitu / The inability of the image to show reality"

, 10. 9. - 8. 10. 2017, Galerie panský dvůr, Veselí (samostatná výstava) / (solo exhibition)


"Ripple Effect."

, 26. 9. – 26. 11. 2017, Centrum pro současné umění / Center for Contemporary Art FUTURA, Prague (Společná výstava) / (Collective exhibition)

Kuřátoři / Curators: Karina Kottová, Fatos Ustek
Organized by the Jindrich Chalupecky Society

Umělci / Artists: Alžběta Bačíková + Lucie Rosenfeldová + Marie Smutná, Filip Dvořák, Anežka Hošková, Antonín Jirát, Tomáš Kajánek, Václav Kopecký, L W F – Barbora Fastrová + Johana Pošová, Břetislav Malý, Anna Ročňová, Tomáš Roubal, Jakub Tajovský, Aleš Zapletal, Monika Žáková Featuring works by: Darren Bader, Egill Sabjörnsson, Carrey Young