Angry sequences of yellow colour

"Jestliže je sluneční světlo žluté, tak žlutá barva vytváří kontext ostatních barev.""

/

"If the sunlight is yellow, the yellow color creates the context between other colors."

Břetislav Malý

Jedna z otázek o žluté barvě / One of the questions about yellow colour, 2017, 110 x 80 - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Sekvence žluté barvy / Sequence of yellow colour, 2017, 250 x 200 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Otázka principu žluté barvy / The question of the principle of yellow colour, 2017, 200 x 180 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Otázka principu žluté barvy / The question of the principle of yellow colour, 2017, 200 x 180 cm- olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Úplný prostor žluté barvy v prostoru obrazu / The complete space of yellow colour in painting space, 2017, 200 x 250 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Sekvence / Sequence 2017 – olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Základní barva / Elementary colour, 2017, 140 x 140 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Sekvence žluté / sequenc of yellow color, 2017, 60 x 120 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Donald Judd, 2017, 200 x 20 cm - olej a akryl na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Jedna z otázek o žluté barvě / One of the questions about yellow colour, 2017, 110 x 80 - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý


Jedna z otázek o žluté barvě / One of the questions about yellow colour, 2017, 110 x 80 - akryl na plátně / acrylic on canvas
Břetislav Malý

Jedna z otázek o žluté barvě / One of the questions about yellow colour, 2017, 110 x 80 - olej na plátně / oil on canvas