Úplný prostor tří základních barev / The full space of three primary colors

Neexistuje jeden určitý čistý pojem barvy. ...různé pojmy barev jsou navzájem dosti úzce příbuzné, různá "slova pro barvy" mají příbuzné použití, ale jsou v tom i všelijaké rozdíly. *1
*1 Wittgensteli. L., Bemerkungen über die Farben III

/

There does not exist one pure term for color. The various terms for colors are quite closely related to each other, the different "words for color" are related in use, but there are all kind of differences among them. *1
*1 Wittgensteli. L., Bemerkungen über die Farben III

Břetislav Malý

Úplný prostor tří základních barev / The full space of three primary colors, 2017, 230 x 210 x 60 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Úplný prostor tří základních barev / The full space of three primary colors, 2017, 230 x 210 x 60 cm - akryl na plátně / acrylic on canvas