Pouhý prostor zelené barvy / Mere space of the colour green

"Dílna", 14. 8. - 2. 10. 2016, Zámek Mikulov (Skupinová výstava) / Mikulov castle (group exhibition)

Břetislav Malý

Pouhý prostor zelené barvy / Mere space of green color, 2016, 500 x 200 cm - olej na plátně / oil on canvas

Jeho obrazy sice svým zájmem o malířskou texturu na první pohled odkazují k modernistické tradici abstraktní, především monochromní malby, zásadní je však posun směrem ke konceptu a k vědě. Za svůj umělecký program si vytkl zkoumání média malby a obrazu jako analytický průzkum, reflexi sebe sama. Nejde tedy ani tak o kompoziční schémata, náměty, motivy a malířskou techniku, ale o zkoumání svých vlastních, primárních mediálních a procesuálních dispozic. Vykročením z tradiční dvojrozměrné plochy obrazu – ať už vrstvením do haptické reliéfní struktury, ale také za obraz (experimenty s konstrukčními prvky), mimo obraz (porušením konvenčního vztahu plátna a rámu, osamostatněním plátna, jeho umístěním do prostoru, do aktivních reakcí na něj) – systematicky zkoumá a rozvíjí jeho možnosti. V poslední době se zaměřuje i na výzkum barev, technologie, na princip míchání a dělení.

(PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., teoretik 23. ročníku MVS „dílna“)