Komplementární / Complementary, Etcetera Gallery, Brno, 2018


"Podívej se skrz a zase zpět / Look through and back again ", Galerie Petr Novotný, Praha / Petr Novotný Gallery, Prague, 2018


Plovoucí zahrada / Floating garden


OÚplný prostor žluté barvy / The full space of yellow colour, alerie Aspekt, Brno / Aspekt Gallery, Brno, 2017


Ludwig vypustil draka / Ludwig let out the kite, White Pearl Gallery, Praha / Prague, 2017


O červené v čase / About the red in time, Galerie města Blansko, Blansko, / Blansko Gallery, 2016