Aktuální a připravované Výstavy / Actueln and forthcoming exhibition:"Podívej se skrz a zase zpět / Look through and back again "

23. 5. - 36. 6. 2018, Galerie Petr Novotný, Praha / Petr Novotný Gallery, Prague (Samostatná výstava) / (Solo exhibition)

Kurátor / Curator: Petr Novotný


"Floating garden"

10. 5. - 30. 5. 2018, České centrum, Miláno / Czech center, Milán (Skupinová výstava) / (Collective exhibition)
"Mladí a svěží"

5. 4. - 3. 6. 2018, Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň / Plzeň Gallery (Skupinová výstava) / (Collective exhibition)

Kurátor / Curator:Martin Dostál