Aktuální a připravované Výstavy / Actueln and forthcoming exhibition:

"Tomas Rajlich, Břetislav Malý"

7. 3. 2018, Galerie Etcetera, Grohova 2, Brno / Etcetera Gallery, Brno (SKupinová výstava) / (Collective exhibition)

Kurátor / Curator:Martin Dostál

"Sanhy o lety na lyžích urputné malby zrcadlí obraz"

1. 2. 2018 – 3. 3. 2018, Galerie města Trutnova / Gallery of Trutnov city (Samostatná výstava) / (Separate exhibition)

Kurátor / Curator:Martin Dostál