Aktuální výstava / Current exhibition:

Břetislav Malý


"Úplný prostor žluté barvy / The full space of yellow colour", 16. 5. - 13. 7. 2017, Galerie Aspekt, Brno (samostatná výstava) / (solo exhibition)


Břetislav Malý


"Most Brno, Praha, Mexiko, Jihlava / The Bridge Brno, Prague, Mexico, Jahlava", 4. 5. v 17 hodin - 4. 6. 2017, OGV, Jihlava (společná výstava) /(Collective exhibition)