Re Vize

ReVision is an intervention into the collection of Slavíček’s paintings in The Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem. The object presents Slavíček’s dual conception of landscape as the prototype for painting and of the act of painting - a system of layering colours reflecting contemporary trends. Consequently, the object represents the discrepancy between the experiencing of the painting in its immediacy and its somewhat fetishistic value.

/

Re Vize reaguje jako intervence do instalace Slavíčkových obrazů v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Objekt představuje dualitu Slavíčkova uvažování o krajině, jako o předobrazu k malbě a samotném aktu malby, tedy systémů vrstvení barev, reflektující dobové tendence. Objekt tak představuje rozkol mezi bezprostředním zážitkem z malby a jeho až fetišistickou hodnotou.

Břetislav Malý