V potoce mléčnou dráhu viděti / In the creek to see the Milky Way

Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích / Gallery moon in day, Czech BudejoviceText k výstavě / Text to the exhibition

Břetislav Malý ve svých obrazech usiluje o malířskou projekci zkušenosti vidění. Nepokojnost jeho malby jako by odrážela nestálost pozorovaného předmětu a jeho nezachytitelnost. Břetislavovo malování považuji za projev specifické malířské utopie. Ta se zakládá na přesvědčení, že matérií past lze postihnout povahu jevů tak imateriálních, jako je mihotání světla na zčeřené vodní hladině.
Jedná se o zdánlivou samozřejmost, protože dějiny malířství jsou plné jejich opisů tohoto fenoménu. Dimenze utopie se ale dotýkají pouze ti, kteří nechali opis stranou a rozhodli se z obrazu učinit obdobnou zkušenost vidění. Břetislav v tom není sám. Také má řadu předchůdců. Připomeňme si alespoň Claude Moneta, který po manifestacích kolísání světelných intenzit dospěl k fériím světla jako ustavujícího faktoru vidění barvy, plochy a prostoru. Monet ale nikdy nepřekročil hranici, za níž by se světlo neopíralo o svět a přestalo být jeho osvětlením.
Mimo jiného Monet namaloval mnoho žhnoucích západů slunce. Namaloval ale někdy noc?
Z posledních obrazů jeho moravského prapravnuka Břetislava Malého je zřejmé, že předlohu také nechce ztratit, jakkoli se jí nestaví tváří v tvář, ale vyvolává její paměťovou transmutaci doma v ateliéru. Během postupu malby může na obrazové ploše vzniknout stručná znaková struktura. Možná z určité netrpělivosti, jež je energickým malířům blízká, ale spíše jako jakýsi vysvobozující únik před přemírou neutříditelných informací obsažených v prožitku. Toto přitom bývá tím posledním, co Břetislav namaluje na plátno, i když ho předtím mnohokrát předělával. Jeho malba je proto dramatická nejen expresivitou tahů, ale především na úrovni rozpracování konceptu, v němž jde o malířské vyjádření vjemů v jejich komplexnosti – a přestože součásti této komplexnosti je prchavost a nestabilita konfigurace.

Jiří Ptáček