Focus show

Text k výstavě / Text to the exhibition

Výstava FOCUS SHOW je prezentací, kterou dva loňští laureáti ceny JungART získali za svůj podíl na vítězství v tomto uměleckém klání. Má umožnit širšímu publiku nahlédnout do dílny dvou představitelů nejmladší generace malířů, jejichž dílo je natolik kvalitní, že dokázalo obstát mezi desítkami příspěvků konkurence a zaujmout odbornou porotu. Umožnit takto autorům, kteří ještě studují, najít si cestu ke svému publiku, je počin, který si zaslouží respekt, tvrdím to sama proto, že vím, jak náročné podobné úsilí je. A viděno z druhé strany, z té od vítězných autorů, mě zase těší, že lze konstatovat, že toto úsilí nebude promarněné nebo zbytečně vyplýtvané. Laureáti ceny JungART z roku 2009, Břetislav Malý a Vojta Horálek, totiž bezesporu patří k těm, kteří si podobnou podporu zaslouží.

Oba malíři patří k řádu autorů s inklinací k narativní malbě a v rámci ní k expresivní malířské poloze. Tím ale jejich podobnost veskrze končí. Břetislav Malý (1985) se o figuraci zajímal především v počátku své tvorby, kdy se věnoval spíše motivům kontemplativním, které popisoval s převážně chmurnou, temnosnubnou malířskou paletou. V roce 2009 a 2010 se jeho zájem přesunul k obrazcům abstraktním, které naopak hýří pestrostí a jsou charakteristické využitím plné škály barev. Na jejich pozadí ale přesto můžeme stále číst volnou inspiraci realitou, což dosvědčují i názvy děl. Přestože Malého výtvarné stanovisko v posledním cyklu doznalo velkých změn, obě autorovy polohy spojuje a nepřetrženou linku tvoří jeho osobitý malířský rukopis.

Ten je charakteristický i pro Vojtěcha Horálka (1983), což u tak mladých autorů nebývá zvykem. Horálkova tendence ke kombinaci materiálů se nezastavuje ani před užitím koláží, které jsou typickým signálem jeho děl. Doplnění média obrazu o prvek vyňatý z předtištěné látky nebo dokonce předmětu všitého nebo vlepeného do prostoru malby, tvoří přesah, kterým se Horálek zařazuje k progresivním současným autorům se sklonem k experimentu. Chuť pouštět se do dosud nespojeného možná pramení z autorovy vášně pro domácí kutilství, což je koníček, který je příslibem faktu, že Horálkova tvorba neustrne v cyklickém opakování prověřených motivů. Celek výstavy pak doplňují práce, které se vztahují k autorovu pobytu ve Francii a také práce, které autor tvoří pro svůj diplomový soubor a které se vztahují k trampingu.

Výstava FOCUS SHOW je, myslím, dobrou příležitostí, jak se seznámit s novými tendencemi kvasícími v generaci nejmladších autorů. V případě Břetislava Malého i Vojty Horálka to jistě nebude příležitost poslední, neboť věřím, že s oběma bude mít milovník umění i v budoucnu co do činění.Kateřina Tučková