Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality

"Obraz zrcadlí předobraz, dle vlastních zákonitostí jeho výstavby, kompozice, umělcova záměru. Obraz je tedy mnohonásobně manipulovanou skutečností reprezentujcí tento proces"

/

"The image mirrors the prediction, according to its own rules of construction, composition, artist's intent. The image is therefore much manipulated facts reprezentujcí this process""

Břetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2018, 220 x 165 x 23 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 250 x 200 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Jedna z otázek o žluté barvě / One of the questions about yellow colour, 2018, 240 x 60 x 60- akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 110 x 80 - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 110 x 80 - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 260 x 320 - akryl na plátně / acrylic on canvas