Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality

Fotografie - Marek Malůšek / Photo - Marek MalusekAhoj Bětko, mohl bych tě poprosit o překlad textíku viz níže. Pokud by to šlo, pošli to i s číslem účtu a částkou, jako obvykle. Díky Břéťa. "Neschopnost obrazu zobrazit realitu" Vztah obrazu k prostoru je zcela přirozený. Obrazová plocha, tedy myšlená plocha plátna, zprostředkovává divákovy prostor iluzivní formou. Funkcí obrazu je do jisté míry tematizace prostoru. Vzhledem k těžišti různorodých úvah, nelze takové dogma přijmout s obecnou platností. Obecně však v každém případě můžeme říci, že obrazy prostor zprostředkovávají a to i přes to, jestli nějaký zobrazují nebo jestli na nich je provedena nějaká malba. Zákonitosti výstavby obrazu však zmíněný prostor převádí do vlastní podoby a libovolně jej upravují na základě například formátu či kompozice nebo ideji malíře. Série sleduje mnohonásobně manipulovanou skutečnost, kterou umělecká díla mění původní těžiště, její podstaty ve vlastní svébytnou realitu. "Neschopnost obrazu zobrazit realitu", se tak v konečném důsledku zaobírá otázkou, co je to obraz, předobraz uměleckého díla a hledá živé vztahy jeho mnoho vrstevnatosti a konstrukce.

/

The relationship of space to a painting is completely natural. The painted area, that is the assumed area of canvas, conveys the space to the spectator in an illusionary form. To thematise space is, to an extent, a function of the painting. With respect to the centre of gravity of various considerations, such a dogma cannot be accepted as universally valid. In any case, it can however be generally said that paintings mediate space, whether they depict a space, or whether a painting has been created on them. The laws of constructing a painting transform the space into their own image and shape it freely according to the format or painter’s ideas. The series depicts reality manipulated multiple times, through which works of art transform its original focal point into their own peculiar reality. “An inability of a painting to capture reality” is, in the final effect, concerned with the question of What is a painting, prototype of a work of art, and seeks live relationships to its multi-layeredness and construction.

Břetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 300 x 140 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, a 58 x 67 cm - akryl na plechu / acrylic on steelBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017Břetislav Malý

Skuetčnost je odrazem / Reality is a reflection, 2017, 140 x 300 cm - - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Barva, jako předobraz prostoru / Color, as the prefix of space, 2017, 216 x 160 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav MalýBřetislav Malý

principielní obraz / principled painting, 2017, a 110 x 80 cm - akryl na plátně / acrylic on canvas

Galerie panský dvůr, Veselí / Pansky dvur Gallery, Veseli, 10. 9. - 8. 10. 2017


Kurátor - Barbora Lungová / Curator - Barbora Lungova, Fotografie - Marek Malůšek / Photo - Marek Malusek


Břetislav Malý

Pohled do instalace – Galerie Panský dvůr / Installation view in Pansky dvur GalleryGalerie 2 + 1, Bechyně / 2 + 1 Gallery, Bechyne 13. 10. - 5. 11. 2017


Kurátor - Miroslav Jiřele / Curator - Miroslav Jirele


Břetislav Malý

Pohled do instalace – Galerie Panský dvůr / Installation view in Pansky dvur Gallery