Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality

"Obraz zrcadlí předobraz, dle vlastních zákonitostí jeho výstavby, kompozice, umělcova záměru. Obraz je tedy mnohonásobně manipulovanou skutečností reprezentujcí tento proces"

/

"The image mirrors the prediction, according to its own rules of construction, composition, artist's intent. The image is therefore much manipulated facts reprezentujcí this process""

Galerie panský dvůr, Veselí / Pansky dvur Gallery, Veseli, 10. 9. - 8. 10. 2017


Kurátor - Barbora Lungová / Curator - Barbora Lungova, Fotografie - Marek Malůšek / Photo - Marek Malusek


Břetislav Malý

Pohled do instalace – Galerie Panský dvůr / Installation view in Pansky dvur GalleryBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 300 x 140 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, a 58 x 67 cm - akryl na plechu / acrylic on steelBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017Břetislav Malý

Barva, jako předobraz prostoru / Color, as the prefix of space, 2017, 216 x 160 cm - olej na plátně / oil on canvasBřetislav Malý

Neschopnost obrazu zobrazit realitu / An inability of a painting to capture reality, 2017, 250 x 200 cm - akryl na plátně / acrylic on canvasBřetislav Malý

principielní obraz / principled painting, 2017, a 110 x 80 cm - akryl na plátně / acrylic on canvas